marx manifesto comunista ga

 

O MANIFESTO COMUNISTA       
     I.    Burgueses e proletarios 
    II.    Proletarios e comunistas
    III.    Literatura socialista e comunista    
    1. O socialismo reaccionario      
    a) O socialismo feudal       
    b) O socialismo pequenoburgués     
    c) O socialismo alemán ou socialismo ‘verdadeiro’      
    2. O socialismo conservador ou burgués      
    3. O socialismo e o comunismo crítico-utópicos      
    IV.    Actitude dos comunistas respecto ós diferentes partidos de oposición      


APÉNDICES
    I.    Prefacio á edición alemá de 1872      
    II.    Prefacio á edición rusa de 1882      
    III.    Prefacio á edición alemá de 1883   
    IV.    Prefacio á edición inglesa de 1888  
    V.    Prefacio á edición alemá de 1890    
    VI.    Prefacio á edición polaca de 1892  
    VII.    Prefacio á edición italiana de 1893